Wednesday, October 30, 2019

Obres de millora de les sales Marie Curie, Charles Darwin, Ramón y Cajal i Rita Levi-Montalcini

Des de l’11 de maig fins al 25 de setembre de 2020, estan previstes obres d’adequació i millora de les sales de seminaris de la planta baixa.

Després de més de sis anys d’ús continuat de les sales de seminaris és necessària la reforma i millora dels espais per poder oferir un millor servei.

L’actuació a les sales afectarà als terres, parets, climatització, il·luminació, audiovisuals, accessos, lavabos i sala de lactància. És per aquest motiu que caldrà clausurar simultàniament totes les sales durant aquest període.

 

Per a qualsevol dubte, si us plau, contacteu amb salesprbb@prbb.org

Disculpeu les molèsties.   


Remodelling works in Marie Curie, Charles Darwin, Ramón y Cajal and Rita Levi-Montalcini seminar rooms.

From May 11 to September 25, 2020, remodelling works are planned in order to adapt and improve the ground floor seminar rooms.

After more than six years of continued use of the seminar rooms, the remodelling of the spaces is necessary in order to offer a better service.

These works will affect floors, walls, air conditioning system, lighting, audiovisual systems, accesses, toilets and nursing room. For this reason it will be necessary to simultaneously close all these rooms during this period.

For any questions, please contact salesprbb@prbb.org

Sorry for the inconvenience.

Back

Comments: