Tuesday, April 3, 2018

Inscripcions obertes: Setmana Saludable / Opened registration: PRBB Health Week

Inscripcions obertes del 3 fins al 10 d’abril

En coordinació amb la UPF, i amb la col·laboració del CEM Claror Marítim i de CLECE Restauració, s’organitza la segona edició de la Setmana Saludable del PRBB. Amb l’objectiu d’oferir activitats i propostes destinades a fomentar hàbits i conductes saludables entre els residents s’organitzaran tallers i classes obertes a l’edifici del PRBB i a l’edifici docent de Dr. Aiguader, 80.

Les activitats previstes tenen places limitades i les inscripcions estaran disponibles del 3  al 10 d’abril de 2018 i les places s'adjudicaran per reigorós ordre de registre.

Dimecres 11 d’abril:
Hàbits posturals davant l’ordinador (GRUP PLE!)taller teòric-pràctic. De 12.00 a 13.00h, Aula 61.346. Edifici docent del Campus Mar de la UPF (Doctor Aiguader, 80)


Dijous 12 d’abril:
Ioga a la Platja (Registre) amb l’Alessa Bennaton. De 8.00 a 9.00h a l’Espigó del Gas.
Xerrada (Registre): "Estil de vida saludable. Uns hàbits assequibles per a tothom" (Català). Ponent: Montse Fitó (IMIM). De 12.00 a 13.00h a la Sala Charles Darwin.
Marxa Nòrdica (Registre) de 5Km (PRBB - hotel W – PRBB) a càrrec de tècnics esportius del CEM Claror Marítim. De 17.00 a 18.30h

    

Dimarts 17 d’abril:
Gestió de l’estrès (GRUP PLE!)taller teòric-pràctic. De 9.30 a 11.00h, Aula 61.346. Edifici docent del Campus Mar de la UPF (Doctor Aiguader, 80).
Body Combat (Registre)Activitat per a la millora de la resistència aeròbica. Realitzada per tècnics esportius del CEM Claror Marítim de 13.00 a 13.45h  a la Plaça interior del PRBB.
Body Vive (Registre)Programa d’entrenament de baix impacte i intensitat variable per millorar la resistència cardiovascular. De 14.00 a 14.45h a la Plaça interior del PRBB.

 

Dimecres 18 d’abril:
Taller Escola d’esquena (GRUP PLE!): Per aprendre a tenir cura de l’esquena i el cos mitjançant la pràctica d’exercicis específics. De 9.30 a 11.00h a la Sala Marie Curie.
Meditació i Bols Tibetans (GRUP PLE!): Meditació amb la música dels bols tibetans, bols de quars i gongs. De 13.00 a 14.30h a la Sala Marie Curie.
Taller de cuina saludable (Registre)amb el xef de CLECE Restauració-Cafeteria del PRBB. De 17.00 a 18.30h a la Cafeteria del PRBB.

 
Dijous 19 d’abril:
Hàbits posturals al laboratori (CANCEL.LAT!):
taller teòric-pràctic. De 10.00 a 11.00h, Aula 61.203. Edifici docent del Campus Mar de la UPF (Doctor Aiguader, 80).

 
A més, a la cafeteria del PRBB trobaràs un smoothie saludable diferent cada matí! Del dijous 12 al dimarts 17 d’abril.

 

PRBB Health Week on April 11-19, 2018

Registration available from April 3 to 10


Organized in collaboration with the UPF, and with the support of CEM Claror Marítim and CLECE Restauració we will organize the PRBB Health Week, with activities to promote healthy habits among PRBB residents. Most of the activities will take place at the PRBB building and some at the UPF Campus Mar.

The planned activities have limited places. Registration available from  April 3 to 10 and they will be allocated by order of registration.

Wednesday, April 11:
Postural habits in front of the PC (Full): A theoretical-practical workshop. From 12.00 to 13.00h, Room 61.346. UPF Campus Mar Teaching building (Dr. Aiguader, 80)

 
Thursday, April 12:
Yoga on the Beach (Register) with Alessa Bennaton. From 8:00 am to 9:00 at the Gas breakwater.
Nordic Walking (Register) of 5Km (PRBB - hotel W - PRBB) with Sports technicians of the CEM Claror Marítim. From 17.00 to 18.30h.


Tuesday, April 17:
Stress management (Full): A theoretical and practical workshop. From 9.30 to 11.00h, Room 61.346. UPF Campus Mar Teaching building (Dr. Aiguader, 80).
Body Combat (Register): Activity for the improvement of aerobic resistance. From 13.00 to 13.45h on the PRBB inner square.
Body Vive (Register)Training program with low impact and variable intensity to improve cardiovascular endurance. From 14.00 to 14.45h on the PRBB inner square.


Wednesday, April 18:
Back School Workshop (Full): To learn how to take care of your back and body with specific exercises. From 9.30 to 11.00h in Sala Marie Curie.
Meditation and Tibetan Bowls (Full): Performing music with Tibetan bowls, gongs and quartz bowls and practice deep meditation. From 13.00 to 14.30h in Sala Marie Curie.
Healthy Cooking Workshop (Register): with PRBB CLECE Cafeteria’s chef. From 17.00 to 18.30 in the PRBB Cafeteria.


Thursday, April 19:
Postural habits in the laboratory (Registre):
A theoretical-practical workshop. From 10.00 to 11.00h, Room 61.203UPF Campus Mar Teaching building (Dr. Aiguader, 80).

In addition, at the PRBB Cafeteria you will find a different and healthy smoothie every morning! From 12nd to 17th April.

Back

Comments: