Thursday, May 10, 2012

CREAL: La contaminació acústica afecta la nostra salut

Coincidint amb el Dia Mundial de Sensibilització Contra el Soroll, la investigadora del CREAL Maria Foraster va participar la setmana passada en la jornada tècnica “Soroll, enginyeria, tecnologia i salut” organitzada pel Col·legi d’Enginyers i Pèrits de Telecomunicacions de Catalunya i, un dia després, en la jornada de Salut Pública organitzada pel Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

En totes dues, la investigadora va realitzar sessions enfocades a explicar els efectes adversos del soroll que s’han estudiat fins a l’actualitat, des dels estudis experimentals fins als estudis epidemiològics. Ambdues jornades tractaven per primer cop els efectes del soroll com a factor ambiental d’interès emergent.

Segons dades de la Unió Europea, més del 45% de la població europea i del 65% de la població espanyola que habita en aglomeracions de més de 250.000 habitants (un total de 110 milions d'habitants) està exposada a nivells de soroll de trànsit diaris superiors o iguals a 55 decibels. Aquests nivells estan per damunt dels 50 decibels indicants per l’Agència Europea del Mediambient com a nivell òptim de soroll total. Diversos estudis científics ja han demostrat que el soroll afecta la nostra salut física i mental.

Back

Comments: