Thursday, March 7, 2019

Formacions del Pla d’Autoprotecció (PAU) de l’edifici PRBB

Des de novembre de 2018 l’edifici PRBB compta amb un Pla d’Autoprotecció (PAU)* homologat per Protecció Civil i que té com objectiu complir el Decret 30/2015 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. La finalitat d’aquest decret és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció a les empreses i, en general, a les entitats i als organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu.

El Pla d’Autoprotecció de l’edifici PRBB inclou la formació continuada dels equips d’emergència i d’intervenció. És per això que el passat 6 de març es va portar a terme amb el personal de Seguretat i Manteniment una formació d’Equips de Primera Intervenció, on es va incloure una part teòrica i una part pràctica per conèixer els principis d’actuació a seguir en cas de declarar-se un incendi.

Back

Comments: