Wednesday, May 22, 2019

El PRBB compta amb lavabos mixtos i inclusius a les seves instal·lacions / The PRBB incorporates mixed and inclusive toilets in its facilities

A partir d'aquesta setmana, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) comptarà amb lavabos mixtos a cadascuna de les plantes de l'edifici, a més a més dels classificats per gènere.

La divisió entre lavabos de dones i homes pot posar a les persones en situacions incòmodes, doncs vivim en una societat on conviuen identitats diverses.

Així doncs, per acabar amb la falta de representació als espais públics de les persones que no s'identifiquen amb un gènere determinat, i amb l'objectiu de fomentar que qualsevol individu pugui accedir a un lavabo lliure de distincions, s'ha impulsat aquesta primera iniciativa, amb l'objectiu de seguir treballant la inclusivitat en un futur.

 

The PRBB incorporates mixed toilets in its facilities

From now on, the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) will incorporate mixed toilets on each of the floors of the building.

The classification between women's and men's toilets can put some people in uncomfortable situations, since we live in a society in which different identities coexist.

Therefore, in order to put an end to the lack of representation of people who do not identify themselves with a particular genre, this first initiative has been promoted, with the aim of moving forward towards a greater inclusiveness in the future.

 

 

 

 

 

Back

Comments: