martes 22 de mayo de 2018

PRBB: Modificació i millores a les cambres fredes / Works for the improvement of the cold chambers

Entre els dies 28 de maig i 15 de juny de 2018

Entre els dies 28 de maig i 15 de juny de 2018, el funcionament de les 17 cambres fredes de 4ºC i de -20ºC de l’edifici del PRBB, es veurà afectat. En una actuació coordinada amb els Serveis Generals dels centres, aquestes instal·lacions de fred i congelació seran actualitzades, primer al costat hotel i desprès a l’ala hospital.

L'actuació coordinada aprofita una aturada necessària per a la connexió al sistema d'una nova cambra freda a la planta 7. Després de les obres, les cambres seran independents i una averia localitzada ja no afectarà tota la instal·lació, com passa ara.

Per part del PRBB es posaran a disposició dels centres tres camions frigorífics estacionats al moll de càrrega per a dipositar la major part dels reactius i mostres durant aquestes dues setmanes. També s'organitzaran, tant un trasllat de mostres del costat hotel al costat hospital, i la instal·lació addicional de neveres de 4ºC a les plantes per a les mostres i reactius d'ús més habitual.

Disculpeu les molèsties que aquestes actuacions us puguin ocasionar. Per a qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb el departament de Serveis Generals del vostre centre.

 

Works for the improvement of the cold chambers at the PRBB

Between May 28 and June 15, 2018, the operation of the 17 cold chambers of 4ºC and -20ºC of the PRBB building will be affected. In a coordinated action with general services of the centres, these cold and cryopreservation facilities will be improved, first at the hotel side and later at the hospital wing.

The coordinated action takes advantage of a necessary stop of the system for the connection of a new cold chamber at the 7th floor. After the works, the chambers will be independent and a localized damage will no longer affect the entire installation.

Three refrigerated trucks parked at the loading dock behind the building will be placed by the PRBB at the disposal of the centres to deposit most of the reagents and samples during these two weeks. A transfer of samples from the hotel side to the hospital side will also be organized, as well as the additional installation of 4ºC refrigerators at the different floors for the most commonly used samples and reagents.

We apologize for the inconvenience that these actions may cause you. For any questions or clarification, please contact the General Services department of your centre.

 

 

Volver

Comentarios: