jueves 16 de mayo de 2019

La prevenció és cosa de tots. Comença per tu: Epidemiologia dels centres (cat/angl)

La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!

La nova campanya d’abril-maig “Epidemiologia dels centres” es basa en les dades incloses en les Memòries de la Vigilància de la Salut i estan extretes dels protocols aplicats en els reconeixements mèdics. Aquestes dades donen a conèixer la incidència estadística dels riscos laborals als quals estem exposats en els nostres llocs de treball i on es focalitza la tasca de prevenció. En el nostre cas, cal parar especial atenció en els trastorns musculoesquelètics, la visió i protegir la nostra pell.

Algunes d'aquestes dades es recullen en els missatges d'aquesta campanya:

El 10,85 % del personal resident al PRBB pateix trastorns musculoesquelètics (dolor cervical, contractures d’esquena...). Posa’t en contacte amb Prevenció i segueix les seves recomanacions. La teva salut és important per a nosaltres!

Un 11,54% dels residents del PRBB pateix patologies dermatològiques. Protegeix la teva pell amb els EPIS adequats per a cada tasca i també l’estrès! (per la pell surt l’estrès)

Un 5% dels residents del PRBB té patologies oftalmològiques. Fes bon ús de les pantalles (tablets, ordinadors, mòbils)

 

Epidemiologia dels centres és el tema de maig de la campanya “La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!” endegada des de la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (CIPRL-PRBB).

 

Epidemiology of the centers

The new April-May campaign "Epidemiology of the centers" is based on the data included in the Health Vigilance Memoirs and they are extracted from the protocols applied to the medical examinations. These data show the statistical incidence of the work risks we are exposed to in our work places and where Safe and Safety focus on. In our case, we must pay special attention to musculoskeletal disorders, vision and protect our skin.


Some of these data are collected in the messages in this campaign:

10.85% of PRBB residents suffer from musculoskeletal disorders (cervical pain, back contractions ...). Contact the Health and Safety office and follow their recommendations. Your work health is important for us!

11.54% of PRBB residents suffer from dermatological pathologies. Protect your skin with the right PPS for each task!

5% of the PRBB residents have ophthalmological pathologies. Make good use of the screens (tablets, computers, mobile phones)

 

Epidemiology of the centers is April-May's theme of the "Health & Safety is a matter of all. It starts with you!" campaign initiated by the Inter-institutional Commission on Prevention of Occupational Risks at the PRBB (CIPRL-PRBB). 

Volver

Comentarios: