dimecres 6 de març de 2019

Voleibol 2019: novetats i registre de participació / Volleyball 2019: news and registration

Registra't on-line del 4 al 10 de març des del web del torneig

Ja està en marxa la organització del Campionat de Voleibol Platja del PRBB que tindrà lloc de l’1 d'abril al 26 de juliol.

El pagament el podreu fer efectiu a l’antiga oficina d’Acellera de la plaça interior (passadís que comunica amb l’hospital), durant les següents dates:

13 de març de 13 a 15h
14 de març de 13 a 15h

Inscripció: 25€ 4x4; 30€ 6x6; 10€ 2x2.

 

Novetats importants:

No s’acceptaran participants externs. Només podran inscriure’s els residents o exresidents del PRBB.

3 lligues per categoria: 24 equips repartits en 3 lligues a cada categoria (6x6, 4x4 i 2x2).

Totes les categories jugaran sets a 21 punts excepte el 3r set que serà a 15 punts (si cal jugar-lo).

Els trofeus es lliuraran a la platja després de cada final o partit de 3r-4t lloc del 22/7 al 26/7.

La festa d’estiu tindrà lloc el divendres 26/7 fins les 23h. Aquest dia només s’entregaran els premis especials.

 

Mantingue’t informat sobre el dia a dia del torneig des del canal de telegram de La ORG

Per a més informació entreu al web del torneig o envieu un correu a bvprbb@gmail.com

 

 

Volleyball 2019: news and registration

Sign up online from March 4 to 10 at the tournament website

The organization of the PRBB Beach Volleyball Championship is already underway and it will take place from April 1 to July 26.

The payments can be made at the old Acellera office in ​​the inner square (corridor that connects with the hospital), on the following dates:

March 13 from 1pm to 3pm

March 14 from 1pm to 3pm

Registration: 25 € 4x4; € 30 6x6; 10 € 2x2.

 

Important news:

External participants will not be accepted. Only PRBB residents or ex-residents can register.

3 leagues per category: 24 teams divided into 3 leagues in each category (6x6, 4x4 and 2x2).

All categories will play sets at 21 points except the 3rd set that will be 15 points (if needed to play).

The trophies will be delivered at the beach after each final or 3rd-4th position match from 22/7 to 26/7.

The summer party will take place on Friday 26/7 until 11:00 p.m. Only special prizes will be delivered this day.

 

Keep yourself informed about the day to day of the tournament from the telegram channel of La ORG

For more information visit the tournament site or send an email to bvprbb@gmail.com.

 

Tornar

Comentaris: