Prevenció

La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!

A l'edifici conviuen persones que desenvolupen la seva activitat professional en diverses institucions i empreses, amb diferents vinculacions en cadascuna d'elles: personal en formació, personal contractat o funcionari, estudiants en pràctiques, col·laboradors i visitants.

Per tal que els tècnics de prevenció d'aquestes institucions puguin desenvolupar activitats de coordinació necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball, es va crear la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del PRBB.

 

Membres de la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del PRBB (CIPRL-PRBB)

Sonia Alcázar García, Responsable de Prevenció de Riscos Laborals, CRG - ext. 1096 / sonia.alcazar@crg.eu

Sergio Jarque Salas, Cap de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
Àrea de Recursos Humans i Organització, 
UPF - 93 542 29 48 / sergi.jarque@upf.edu

Lourdes Luque Ramírez, Responsable RR.HH. - Interlocutora PRL, PRBB - ext. 1023 / lluque@prbb.org

Sandra Vial Mora, Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals,  IMIM - ext. 1609 / svial@imim.es

Samuel Espinal -Responsable Gestió de RRHH, IsGlobal - ext. 7351 / samuel.espinal@isglobal.org 

 

Manuals i protocols d'interès

Manual d'informació preventiva en recerca biomèdica (MIP), 2010

Normes bàsiques pel trasllat de mostres biològiques, 2016 

 

Campanyes de comuniació

2011/2012: L'Auca del Previ

2016: Trasllat de mostres biològiques

Tornar