Prevenció

La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!

A l'edifici conviuen persones que desenvolupen la seva activitat professional en diverses institucions i empreses, amb diferents vinculacions en cadascuna d'elles: personal en formació, personal contractat o funcionari, estudiants en pràctiques, col·laboradors i visitants.

Per tal que els tècnics de prevenció d'aquestes institucions puguin desenvolupar activitats de coordinació necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball, es va crear la CIPRL-PRBB Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

 

Membres de la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del PRBB (CIPRL-PRBB)

Sonia Alcázar García, Responsable de Prevenció de Riscos Laborals, CRG - ext. 1096 / sonia.alcazar@crg.eu

Sergio Jarque Salas, Cap de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
Àrea de Recursos Humans i Organització, 
UPF - 93 542 29 48 / sergi.jarque@upf.edu

Lourdes Luque Ramírez, Responsable RR.HH. - Interlocutora PRL, PRBB - ext. 1023 / lluque@prbb.org

Sandra Vial Mora, Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals,  IMIM - ext. 1609 / svial@imim.es

Samuel Espinal -Responsable Gestió de RRHH, IsGlobal - ext. 7351 / samuel.espinal@isglobal.org 

 

Manuals i protocols d'interès

Manual d'informació preventiva en recerca biomèdica (MIP), 2010

Normes bàsiques pel trasllat de mostres biològiques, 2016 

 

Campanyes de comuniació

2011/2012: L'auca del Previ

2016: Trasllat de mostres biològiques

2018/2019: L'auca del Previ II

Tornar