divendres 8 de juliol de 2016

Results of the PRBB Mobility Survey / Resultats de l’enquesta del PRBB sobre mobilitat

News from PRBB

In order to improve the bicycle parking situation at the park, a working group has recently been created with the participation of some bicycle users. One of the first tasks of this group is to understand the real mobility needs of the PRBB residents.

The PRBB thanks the 546 residents who have answered the recent Mobility Survey. These useful data will help to develop actions and provide better solutions, especially for bicycle users. At present several new proposals are being discussed, which will be presented in an upcoming meeting of the working group. The PRBB will inform you about the outcomes.

Please consult the complete results here: PRBB Mobility Survey 2016


Resultats de l’enquesta del PRBB sobre mobilitat

Per tal de millorar la situació de l’aparcament de bicicletes al Parc s’ha creat recentment un grup de treball amb la participació d’alguns usuaris/usuàries. Una de les primeres tasques d’aquest grup és conèixer la realitat pel que fa a mobilitat i necessitats dels residents.

El PRBB dona les gràcies als 546 residents que han contestat la recent enquesta de mobilitat. Aquestes dades útils ajudaran a desenvolupar accions i oferir millors solucions, especialment per als usuaris de bicicleta. Ara s'estan discutint diverses noves propostes, que seran presentades en la propera reunió del grup de treball. El PRBB informarà sobre els resultats.

Podeu consultar els resultats complets aquí: PRBB Enquesta de Mobilitat 2016

Documents:

Comentaris: