Guia de bicicletes

El PRBB ha habilitat un aparcament per a bicicletes dels residents a la confluència dels carrers Doctor Aiguader i Trelawny (vegeu el mapa que s’adjunta). Cal tenir en compte les següents normes i recomanacions:

  • L'aparcament de bicicletes no està vigilat i per tant el seu ús es fa sota l’exclusiva responsabilitat dels usuaris.
  • Cal utilitzar la rampa del carrer Doctor Aiguader per accedir a l'aparcament de bicicletes.
  • Està prohibit anar dalt de la bicicleta per la plaça interior de l'edifici i en les proximitats de les principals portes d'accés.
  • Els ciclistes han de cedir el dret de pas als vianants en totes les àrees del PRBB.
Tornar