dimecres 28 de novembre de 2018

Què fer en cas d'emergència? / What should you do in the event of an emergency?

El passat 30 d'octubre va tenir lloc un simulacre d'evacuació (veure vídeo) i aprofitem per recordar-vos les passes importants que s'han de seguir en cas que es detecti una situació de perill o d'emergència:

1. Protegeix-te per evitar convertir-te en víctima.

2. Avisa al Centre de Control d’Emergència: Tel.: 93 316 00 20 (Ext. 1020)  o bé adreça’t a recepció, facilitant la següent informació:

- Identificació personal.
- Tipus i ubicació de l’emergència.
- Presència de ferits, en cas que n’hi haguessin.

O bé acciona el polsador d’alarma més proper a l’emergència.

3. Comunica la situació d’emergència a les persones que tinguis més a prop.

4. Socorre a les possibles víctimes fins a l’arribada dels Equips d’Emergència

5. Segueix les instruccions dels Equips d’Emergència. 

Quan has d’evacuarar?

  • En escoltar per megafonia el missatge d’evacuació:

ATENCIÓ, ATENCIÓ: Aquest és un missatge d’evacuació. Dirigiu-vos ordenadament cap a la via d’evacuació més propera per adreçar-vos al punt de reunió.

ATENCIÓN, ATENCIÓN: Este es un mensaje de evacuación. Dirigíos ordenadamente hacia la salida de emergencia más cercana para acceder al punto de reunión.

ATTENTION PLEASE: This is an evacuation alarm. Please walk orderly to the closest evacuation route and go to your meeting point

  •  O per indicació dels Equips d’Emergència.

Obté més informació i comprova els punts de trobada i el plànol d'evacució al web Informació general edifici i estabulari

 

What should you do in the event of an emergency?

On October 30 there was an evacuation drill (video) and we take the opportunity to remember the important steps to be followed in case of a hazardous or emergency situation:

  1.  Protect yourself to avoid becoming a casualty.
  2.  Inform the Emergency Control Center: Tel.: 93 316 00 20 (Ext. 1020)  or proceed to the reception, providing the following information:

           - Your personal details (ID).
           - Type and location of the hazardous situation.
           - The presence of any casualties, when applicable.

  1. If you cannot contact the Emergency Control Center, press the alarm button nearest the emergency.
  2. Inform those nearby about the emergency situation.
  3. Help any casualties until the arrival of the Emergency Teams.
  4. Follow the instructions of the Emergency Teams.

 

When should you evacuate?

1. Upon hearing the evacuation signal and the following message broadcast over the loud speakers:

ATENCIÓ, ATENCIÓ: Aquestés un missatge d’evacuació. Dirigiu-vos ordenadament cap a la via d’evacuació més propera per adreçar-vos al punt de reunió.

ATTENTION PLEASE: This is an evacuation alarm. Please walk orderly to the closest evacuation route and go to your meeting point.

ATENCIÓN, ATENCIÓN: Este es un mensaje de evacuación. Dirigíos ordenadamente hacia la salida de emergencia más cercana para acceder al punto de reunión.

2.    When instructed to do so by the members of the Emergency Team.

Get more information and check the meeting points and the evacuation map at: General information PRBB building and Animal Facility

Tornar

Comentaris: