divendres 5 d'octubre de 2018

PRBB Open Day demà / tomorrow / mañana

Comunicat intern / Internal communication

1. Voluntaris

Demà, els 265 voluntaris inscrits, ben segur que aconseguiran que la Jornada de Portes Obertes sigui un èxit. Us esperem a tots, puntuals als llocs assignats. Si teniu qualsevol dubte, inconvenient o us cal fer un canvi d’última hora (esperem que no!), si us plau envieu un mail a openday@prbb.org.

Recordeu que abans de començar, heu de passar per la Sala de Voluntaris.

Gràcies a tots i molta sort!


2. Avís als residents del PRBB

Durant les visites guiades programades per a la Jornada de Portes Obertes de dissabte 6 d’octubre de 9.30 a 15.00h, entraran 200 persones cada 30 minuts. Això comporta que sempre hi haurà uns 400 persones circulant per l’edifici, en grups petits i sempre acompanyats per voluntaris. Per tant la circulació per l’edifici serà força complicada.

Us recomanem que, si no sou voluntaris i no és absolutament imprescindible, dissabte us abstingueu d’accedir al vostre lloc de treball.

Us preguem que demà no planegeu visites particulars. Si els vostres familiars i acompanyants volen participar a la Jornada, cal que estiguin inscrits a les visites guiades. Tot i que les inscripcions on line ja estan completes, encara es podran registrar durant tota la jornada mentre hi hagi places lliures. Cal que s’adrecin a la carpa d’Inscripcions, on seran apuntats per ordre d’arribada.

Moltes gràcies i disculpeu les molèsties


Open Day mañana

1. Voluntarios

Mañana, los 265 voluntarios inscritos, seguro que conseguirán que la Jornada de Puertas Abiertas sea un éxito. Os esperamos a todos, puntuales en los lugares asignados. Si teneis cualquier duda, inconveniente o si necesitais hacer un cambio de última hora (¡esperemos que no!), Por favor envía un mail a openday@prbb.org.

Recuerda que antes de empezar, debes pasar por la Sala de Voluntarios.

Gracias a todos y mucha suerte!

 

2. Aviso a los residentes del PRBB

Durante las visitas guiadas programadas para la Jornada de Puertas Abiertas del sábado 6 de octubre de 9.30 a 15.00h, entrarán 200 personas cada 30 minutos. Esto conlleva que siempre habrá unas 400 personas circulando por el edificio, en grupos pequeños y siempre acompañados por voluntarios. Por lo tanto la circulación por el edificio será bastante complicada.

Os recomendamos que, si no sois voluntarios y no es absolutamente imprescindible, el sábado os abstengáis de acceder a vuestro puesto de trabajo.

Rogamos que mañana no planeéis visitas particulares. Si tus familiares y acompañantes quieren participar de la Jornada, deben estar inscritos en las visitas guiadas. Aunque las inscripciones on line ya están completas, aún se podrán registrar durante toda la jornada mientras haya plazas libres. Deben dirigirse a la carpa de Inscripciones, donde serán apuntados por orden de llegada.

Muchas gracias y disculpad las molestias


Tomorrow Open Day

1. Volunteers

Tomorrow, the 265 registered volunteers, certainly will make the Open Day a success. We expect everyone, on time at their assigned places. If you have any questions, inconvenience or if you need to make a last minute change (hopefully not!), please send an email to openday@prbb.org

Remember that before you start, you must pass by the Volunteers room.

Thank you and good luck!

 

2. Notice to the residents of the PRBB
During the guided tours that are scheduled for the Open Day on Saturday, October 6 from 9'30 am to 3 pm, about 200 people enter the building every 30 minutes. This means that there will always be a about 400 people moving through the building in small groups and always accompanied by volunteers. Therefore moving through the building will be quite complicated.

We recommend that if you are not a voluntary and it is not absolutely essential, you avoid this Saturday to access your workplace.

Please do not carry out any private visits tomorrow. If your family and guests want to participate in the Open Day they must be registered in one of the guided tours. Although online registrations are now complete, they can still register all day while space is available. They should go to the registration point, where they will be welcomed by order of arrival.

Thank you very much and apologies for any inconvenience

 

 

 

 

Tornar

Comentaris: