divendres 20 de juliol de 2018

PRBB: Es busca: material desaparegut de la cafeteria / Wanted: missing material from the cafeteria

Avís del PRBB i CLECE / Notification of the PRBB and CLECE

Cada any més de 1.600 forquilles, al voltant de 1.100 ganivets, més de 400 culleretes de postres i gairebé 350 gots, desapareixen del restaurant. Això suposa una despesa extra anual de més de 3.000€ per substituir el material perdut.

Tot i que l’espai és d’ús comú, el personal i el material necessari per donar servei, va a càrrec de CLECE Restauració. Com també va al seu càrrec la despesa que suposa la desaparició sistemàtica del parament de cuina.

Necessitem de la teva ajuda per recuperar el màxim de material possible. Comprova en el teu espai de treball si tens coberts, gots, safates, bols, plats, etc. i baixa’ls a la cafeteria.

La cafeteria del PRBB és una espai comú gestionat per CLECE Restauració que és qui dona servei als residents. Hi accedeixen diàriament més de 500 persones, es fan aproximadament 280 menús i al voltant de 400 cafès.

Agrairem la teva ajuda!

 

Wanted: missing material from the cafeteria

Every year more than 1,600 forks, about 1,100 knives, more than 400 teaspoons and almost 350 glasses, disappear from the restaurant. This supposes an extra annual cost of more than € 3,000 to replace the lost material.

Although it is a shared space, the personnel and the necessary material to provide the service is provided by CLECE Restauració, as well as the cost involved in the systematic disappearance of the kitchen utensils.

We need your help to recover as much of the material as possible. Please, check in your work space if you have cutlery, glasses, trays, bowls, plates, etc. and drop them to the cafeteria.

The PRBB's cafeteria is a common space managed by CLECE Restauració, who provides service to the residents. Every day more than 500 people enter the cafeteria and approximately 280 menus and around 400 cafes are made.

We appreciate your help!

 

 

Comentaris: