Quaderns de laboratori

El PRBB distribueix quaderns de laboratori de forma gratuïta a tot el personal científic adscrit als centres del PRBB i gestiona el registre central de tots els llibres.

Per sol·licitar un llibre de registre de dades cal enviar un mail a recepcio@prbb.org amb la següent informació:

- Nom i cognoms

- Institució a la qual pertany

- Nom del grup de recerca

- Nom del laboratori o despatx

- Primera llibreta o no.

 

Quan estan preparades s'informa als sol·licitants per correu electrònic per que les passin a recollir per la recepció de la planta baixa.

Segons el Codi de Bones Pràctiques Científiques, en els llibres de registre de dades s'han de recollir sense excepció totes les dades resultants dels experiments o observacions de la investigació. Aquesta informació ha de quedar permanentment registrada en bases de dades, llibres de registre o qualsevol altre format pertinent, i en condicions de ser revisada per tercers. Els registres també inclouran els canvis, errors, resultats negatius, inesperats o discordants, així com la persona que els realitza o observa.

 

Tornar