Curso para la capacitación del personal usuario de animales de experimentación

L' Ordre ECC / 566/2015, del 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d'experimentació i altres fins científics, incloent la docència, especifica en els Articles 6 al 8 que per obtenir el reconeixement de la capacitació de les diferents funcions han de superar els cursos de formació dirigits a assolir els resultats de l'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció.

L'estabulari del PRBB, en conveni amb Charles River, organitza els cursos per a la capacitació de les funcions b) Eutanàsia, c) Realització de procediments i d) Disseny de projectes i procediments (ratolins i peixos / amfibis), acreditats per la Generalitat de Catalunya .

Per poder cursar la funció d) de disseny de projectes i procediments es requerirà estar en possessió d'un títol universitari de llicenciatura, grau, màster o doctor, o equivalents, en Biologia (animal), Medicina, Veterinària o qualsevol altra disciplina que incorpori en el seu programa formatiu estudis sobre biologia i fisiologia animal.

Els cursos s'imparteixen en modalitat semi-presencial en castellà o anglès. La part teòrica és on-line i les pràctiques s'imparteixen a les instal·lacions del PRBB.

S'impartiran tres edicions anuals, aproximadament al març, juny i octubre, amb un màxim de 10 alumnes per edició, encara que les dates definitives i nombre d'edicions anuals dependran del nombre de persones inscrites. Les places s'adjudicaran per estricte ordre de recepció de la sol·licitud de preinscripció al correu electrònic indicat al díptic del curs, de manera que es recomana enviar la preinscripció com a mínim un mes abans de la data prevista per a l'edició del curs.

Cal tenir present que per a la capacitació de les funcions d'eutanàsia i realització de procediments, la normativa especifica que després de la superació dels mòduls, es requereix un període de treball sota supervisió (Article 11), que no està contemplat dins d'aquest curs . Cada alumne es farà càrrec de trobar un grup on realitzar el treball sota supervisió.

Recordem que aquest curs s'ofereix únicament a personal resident del PRBB.

Més informació (CAST)

Formulari de registre (ENGL)


Informació i contacte: Pilar Fuertes, Pilar.FUERTES@crl.com

Documents:

Tornar