Conferències PRBB-CRG

Les "Conferències PRBB-CRG" son una serie de seminarios a cargo de científicos reconocidos internacionalmente en la zona de investigación de los estatutos de los investigadores del centro de PRBB. Aquestes conferències tenen lloc els dilluns i divendres a partir de les 12h a la sala Marie Curie i estan finançades a parts iguals pel CRG i el PRBB. Las conferencias PRBB-CRG se comunican en través de los cartulinos grocs que es pengen en els cartelleres que es troben en cada planta de l'edificiia a través de las páginas web de las diversas instituciones del Parc. Al llarg del 2019 es van celebrar un total de 50 conferències d'aquest tipus.

Qualsevol investigador del Parc pot fer propostes per convidar conferenciants, però les propostes aquestes han de ser canalitzades a través dels representants de cada Centre al grup de treball, coordinat per Reimund Fickert. A continuació, es mostra la llista dels representants:

Esther Barreiro, IMIM
Oriol Gallego, UPF
Juan Valcárcel, CRG
Xavier Basagaña, ISGlobal
James Sharpe, EMBL Barcelona

Seguidament, s’inclou un document pdf amb el llistat de les dates reservades per a les properes Conferències PRBB-CRG, el qual és actualitzat per la Rosa Cervelló (rcervello@prbb.org). També es poden consultar les dates disponibles a l'agenda del portal PRBB Inside.

 

 

 

Tornar