Comitè d’usuaris de l’estabulari

Comitè d’usaris de l’estabulari del PRBB (CUA-PRBB)

El Comitè d'Usuaris de l’estabulari del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (CUA-PRBB) es va constituir el 20 de març de 2010 com un Comitè consultiu extern a l’estabulari, en dependència directa de la direcció del PRBB. El seu objectiu principal és el de disposar d'un fòrum de posada en comú i de debat dels assumptes més rellevants que afectin a l’estabulari.

Les funcions del CUA-PRBB són les següents:

• Ser informat i conèixer la memòria d'activitats anual de l’estabulari.
• Posar en comú els problemes detectats en el funcionament general de l’estabulari. Debatre i proposar solucions.
• Debatre i proposar la millora de processos i procediments de funcionament de l’estabulari.
• Proposar solucions funcionals o procediments d'actuació per als casos d'actuacions extraordinàries en el si de l’estabulari que puguin comportar alguna alteració en l'ordre habitual, tals com a obres, reparacions, talls de subministraments, revisions, manteniments extraordinaris, etc.
• Proposar millores en les instal·lacions o en l'adquisició o reposició d'equips i priorització dels mateixos, que es comunicaran a la direcció/administració del PRBB per a la seva valoració i, si escau, elevació a l'òrgan competent per a la seva aprovació.
• Participar, quan es requereixi, en l'elaboració de sol·licituds d'ajudes per a equipament o dotació de l’estabulari.
• Participar en l'elaboració d'enquestes de satisfacció.
• Col·laborar en l'avaluació i valoració d'aquestes enquestes.

Composició / Membres

Montserrat Torà (IMIM - Presidenta); Tel. -1777
N.N. - PRBB
Antonio Serrano - UPF
José Yelamos López – IMIM
Mara Dierssen– CRG


Secretari

Ester Sahagun (PRBB): Tel. 93 316 00 28 – Ext. 1028

Tornar