Bones Pràctiques Científiques

La comunitat científica internacional està cada vegada més conscienciada en mantenir uns alts estàndards en bones pràctiques científiques i integritat de la recerca. Amb aquesta finalitat, els instituts de recerca de tot el món estan desenvolupant i adherint-se a codis de bones pràctiques científiques que estableixen les normes i els estàndards de qualitat que s’esperen actualment d’un científic. Aquests codis van més enllà de lleis i reglaments i proporcionen als científics directrius sobre conductes i accions adequades en el context de la seva vida i entorn laboral.

Els científics dels centres del PRBB han elaborat un codi comú, el Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB. Aquest codi ha estat aprovat per tots els centres i constitueix la base de les bones pràctiques al parc. Tots els doctorands de Biomedicina de la Universitat Pompeu Fabra realitzen una formació obligatòria en integritat de la recerca participant en el curs "Science in Action". El currículum de "Science in Action" està basat en el Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB.

Grup de treball sobre Bones Pràctiques Científiques al PRBB

L’objectiu d'aquest grup de treball transversal és compartir de forma activa l’aprenentatge i les bones pràctiques en integritat científica entre els centres del PRBB, catalitzar el desenvolupament d’iniciatives educatives comunes i actuar com un suport independent i un recurs pels centres del PRBB en el cas de faltes de conducta greus.

A sota es pot trobar la llista dels membres actuals. Per qüestions relacionades amb temes d’integritat científica qualsevol persona pot contactar amb el membre del seu institut.

IMIM: Roberto Elosua
CEXS-UPF: Jana Selent, Elena Hidalgo, Regina López
CRG: Juan Valcarcel, Damjana Kastelic 
ISGlobal: Elisabeth Cardis, Joana Porcel (ISGlobal-Mar), Eva Casamitjana (ISGlobal-Clínic)
IBE: José-Luis Maestro, Francesc Calafell
FPM: Noemí Carranza, Gema Huesa
Consorci PRBB: Jordi Camí
PRBB Intervals: Elinor Thompson (chair), Eroteida Jiménez (secretary)
PRBB Communications: Maruxa Martínez

UPF/PRBB Science in Action: Maruxa Martínez, Eroteida Jiménez

Contacte: goodpractice@prbb.org

El Codi en PDF

Web del Codi

Tornar