dilluns 8 de juliol de 2019

Obres de reconstrucció de la coberta de l’auditori / Reconstruction work on the roof of the Auditorium

A partir del 8 de juliol, es realitzaran obres d’enderroc del terra de la coberta / As of July 8, there will be works to demolish the floor of the roof

Entre el 8 de juliol i 30 d’agost estan previstes obres d’actualització de la coberta de l’auditori, per tal de recuperar la làmina d’aigua tant característica de l’edifici PRBB. Les obres es realitzaran durant els mesos de juliol i agost. Tant al principi com al final del projecte tindrem dues fites significatives.

A partir del 8 de juliol, es realitzaran obres d’enderroc del terra de la coberta i la retirada de runes. Es treballarà minimitzant el màxim possible el soroll i pols en el pati interior. I durant el mes d’agost, es realitzaran obres de reconstrucció i estesa de productes aïllants sobre la coberta.

En tot el procés d’obres us demanem mantingueu les finestres tancades, en la mesura del possible.

Disculpeu les molèsties.

 

Reconstruction work on the roof of the Auditorium

From July 8 to August 30, reconstruction work on the roof of the Auditorium will be done in order to recover the characteristic sheet of water of the PRBB building. The works will be carried out during the months of July and August. Both at the beginning and at the end of the project we will have two significant goals.

As of July 8, there will be works to demolish the floor of the roof and to remove the debris. During the works, we will try to minimize the noise and the dust in the inner square. In August, the works of reconstruction and extension of insulating products on the roof will take place.

Throughout the reconstruction work, we ask you to keep the windows closed, as far as possible.

We are sorry for the inconvenience.

Tornar

Comentaris: