dijous 21 de maig de 2020

Nova màquina expenedora d'aigues | New water vending machine

Notícia PRBB

Donat que, per les mesures excepcionals de prevenció, s'han clausurat les fonts d'aigua de tot l'edifici, aquesta setmana s'ha instal·lat provisionalment una nova màquina expenedora d'ampolles d'aigua d'1'5L a la planta baixa, davant l'accés de la cafeteria del PRBB.

A més, a les màquines de les plantes 1a, 3a, 5a i 6a s'ha ampliat l'espai per a la venda d'ampolles de 33cl.

Si detecteu cap incidència i/o falta de subministre, si us plau comuniqueu-ho a la recepció de planta baixa.

 

New water vending machine

Due to the exceptional prevention measures, drinking fountains of the entire building are currently closed. Because of this, a new water vending machine has been temporarily installed in the ground floor, in front of the PRBB cafeteria entrance. The machine will be selling 1.5L water bottles.

In addition, the vending machines of the 1st, 3rd, 5th and 6th floor will also be selling 33cl water bottles.

If you detect any incident and/or lack of supply, please notify the ground floor reception.

 

 

Tornar

Comentaris: