divendres 11 de gener de 2019

Nous contenidors de reciclatge als Punts Verds de tot l’edifici / New recycling containers at the "Punt Verds" in the building

News from PRBB

Nous contenidors de reciclatge als Punts Verds de tot l’edifici

El PRBB, en col·laboració amb el proveïdor de gestió de residus Ferrovial/Cespa, fa un pas endavant aquest 2019. En el capítol dels residus “No perillosos” apostem per a la implementació del mateix format general de gestió de residus que s'utilitza a la ciutat de Barcelona i Àrea Metropolitana.

Estrenem nous contenidors, nova senyalització i més Punts Verds a les terrasses, on es pot segregar:

ORGÀNICA, paperera amb tapa vermella.
REBUIG, paperera amb tapa gris.
ENVASOS LLEUGERS, paperera amb tapa groga.
VIDRE, paperera amb tapa verda.

Amb la idea d'unificar criteris, s’ha eliminat el contenidor de color blau per a llaunes i s’ha introduït el contenidor gris amb tapa groga on es poden dipositar tots els envasos denominats "lleugers". Per tant, a més de les llaunes d'alumini i llaunes fèrriques, es poden llençar brics, bosses de plàstic o ampolles d'aigua.

Consulteu l'apartat de gestió de residus del Manual de Residus del PRBB i, si teniu dubtes d’on va cada residu, consulteu el web de l'Agència de Residus de Catalunya, Residu on vas?

 

New recycling containers marked as Punt Verd in the building

The PRBB, in collaboration with the Ferrovial/Cespa waste management provider, is making a step forward this 2019. In the Hazard-free waste chapter, we support the idea of implementing the same general format of waste management that is used in the city of Barcelona and around the Metropolitan Area.

We release new containers, new signage and new Green Points at terrasses, in which we can separate:

ORGANIC, bin with red lid.
REFUSE, bin with grey lid.
LIGHT PACKAGING, bin with yellow lid.
GLASS, bin with green lid.

With the idea of unifying criteria, the blue container (destined for cans) has been substituted for the grey container with yellow lid, in which we can deposit all the light packaging. So, apart from aluminium and iron cans, we can throw away bricks, plastic bags or water bottles.

Check the waste management section within the Guide to Waste Management at PRBB. And if you have doubts about where each waste goes, you can check the Catalan Waste Agency website called Residu on vas?

Tornar

Comentaris: