divendres 22 de juny de 2018

"Mobilitat a l’estranger" és el tema de la nova campanya de prevenció / "Mobility abroad" is the subject of the new prevention campaign

Campanya “La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!”

Si vas a fer una estada a l’estranger, cal comunicar-ho al teu Departament de Prevenció? Tens dret a atenció mèdica en cas d’accident laboral mentre estàs col·laborant en una altra institució?

Els Departaments de Prevenció del teu centre t’ajudaran a aclarir i solucionar totes les qüestions i dubtes en matèria de prevenció. Quan hagis de marxar a fer una estada, fins i tot a altres institucions del país, adreça’t a Prevenció.

Mobilitat a l’estranger és la nova campanya de juny de “La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!” endegada des de la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (CIPRL-PRBB).

 

"Mobility abroad" is the subject of the new prevention campaign

Campaign: "Health & Safety is a matter of all. It starts with you!"

If you are going for a stay abroad, do you have to contact your Health and Safety Department? Do you have the right to medical care in case of a work accident while you are working in another institution?

The Health & Safety Offices of your centre will help you to clarify and solve all the questions and doubts about prevention. When you are going to do a stay abroad, even in other institutions in your country, contact the Health & Safety Office.

Mobility abroad is the June’s campaign from "Health & Safety is everyone's business. It starts with you!" initiated by the Inter-institutional Commission on Prevention of Occupational Risks at the PRBB (CIPRL-PRBB).

 

 

Tornar

Comentaris: