divendres 24 de juliol de 2020

Enguany l’Open Day serà d’una setmana i 100 % virtual. Participa-hi! / This year the Open Day will be one week and 100% virtual. Participate!

Comunicat intern

Sota el lema “Som PRBB. We are scientists” el PRBB, en col·laboració amb els centres, estem preparant la propera edició de la jornada de portes obertes i et convidem a participar-hi. Com sempre celebrarem la nostra festa de divulgació científica per a tota la família a l’octubre, organitzat amb el suport de voluntaris i voluntàries del parc. Tota la resta serà diferent!

L’#OpenPRBB 2020 té com a objectius donar a conèixer el PRBB i els seus centres a un públic general, fomentar vocacions científiques, transmetre la importància del pensament científic i mostrar què hi ha darrere d'aquesta infraestructura científica. Ho farem amb una agenda d’una setmana plena d’activitats per gaudir des de casa, les escoles i amb els amics a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, a Europa, a Llatinoamèrica i al món.

Especialment per a dues de les activitats previstes ens agradaria comptar ja amb tu: si tens un mòbil i treballes a un laboratori (wet or dry) o en un servei científic, ja en tens prou per participar: volem els teus vídeos!

 

Vídeo-Categoria 1: “Lab tour”
Enregistra el teu espai de recerca i explica'ns què fas, on ho fas, com ho fas i amb qui ho fas. Tens un màxim de 3 minuts, preferencialment en format vertical, en català, castellà o anglès, sol o sola o amb els teus companys. Si tens dubtes pregunta al teu departament de comunicació. Potser t’inspira aquest exemple.
→  Requeriments i inscripció - obert fins al 20 de setembre de 2020.

 

Vídeo-Categoria 2: “Experiments fallits”
Un resultat experimental no esperat o nul, un cultiu cel·lular infectat, un error informàtic, etc. La ciència no sempre avança en línia recta! Atreveix-te a explicar-nos, en només 3 minuts, el teu ‘experiment fallit’ preferit: què volies comprovar i què vas fer o faràs a partir d'ara. Comparteix la teva frustració! Les regles són les mateixes que en la categoria 1. Comptem amb la teva creativitat, ho esperem tot i res!
→  Requeriments i inscripció - obert fins al 20 de setembre de 2020.

 

Un jurat format per representants dels departaments de comunicació dels centres i del PRBB seleccionarà entre 6 i 8 vídeos en cada categoria per a la seva publicació i promoció durant el #OpenPRBB. Que guanyi el millor! 

Tots els participants en ambdues categories rebran una samarreta "I'm a scientist" (edició 2020) i podran participar en el curs online “Eines multimèdia per a les xarxes socials” amb Silvia Llombart.

Aprofita aquest estiu sense viatges llargs per crear el teu contingut. Comptem amb tu! I en aquest #OpenPRBB tan especial hi haurà molt més. T'informarem en les properes setmanes sobre més detalls i sorpreses.

Moltes gràcies per la teva col·laboració i que tinguis un feliç i sa estiu! 

 

Comunicació del PRBB
openday@prbb.org

 

 

This year the Open Day of the PRBB centers will be one week and 100% virtual. Participate!

Under the motto “We are PRBB. We are scientists” the PRBB and the centres are preparing the next edition of the open day and we invite you to participate. As always, we will be holding our science outreach party for the whole family in October, organized with the support of the park volunteers. Everything else will be different! 

#OpenPRBB 2020 aims to raise awareness of the PRBB and its centers to the general public, foster scientific vocations, convey the importance of scientific thinking and show what is behind this scientific infrastructure. We will do it with a one-week agenda full of activities to enjoy from home, schools and with friends in Barcelona, Catalonia, Spain, Europe, Latin America and the world.

Especially for two of the planned activities we already need your help: if you have a mobile phone and you work in a laboratory (wet or dry) or in a scientific service, you already have enough to participate: we want your videos!

 

Video-Category 1: “Lab tour”

Record your research space and tell us what you do, where you do it, how you do it and with whom you do it. You have a maximum of three minutes to record, ideally in vertical  format, in Catalan, Spanish or English, alone or with your colleagues. If in doubt, ask your communications department. This example may inspire you.

→ Requirements and registration - open until September 20, 2020.

 

Video-Category 2: "Failed experiments"

An unexpected or null experimental result, an infected cell culture, a computer error, etc. Science does not always advance in a straight line! Dare to tell us, in just 3 minutes, about your favorite ‘failed experiment’: what you wanted to check, what went wrong and what you did or will do from now on. Share your frustration! The rules are the same as in category 1. We count on your creativity: we expect nothing and everything!

→ Requirements and registration - open until September 20, 2020.

 

A jury made up of representatives of the communication departments of the centers and the PRBB will select between 6 and 8 videos in each category for publication and promotion during the #OpenPRBB. May the best win!

All participants in both categories will receive an "I'm a scientist" T-shirt (2020 edition) and will be able to participate in the online course "Multimedia tools for social networks" with Silvia Llombart.

Take advantage of this summer without long trips to create your content. We count on you! And in this very special #OpenPRBB there will be much more. We will inform you in the coming weeks about more details and surprises.

Thank you very much for your collaboration and have a happy and healthy summer!

 

PRBB communication

openday@prbb.org

Tornar

Comentaris: