dijous 18 de maig de 2017

Campanya de la UPF: Mobilitza't per la Selva (Cat/Engl)

Al vestíbul principal del PRBB entre el 14 de maig i el 15 de juny.

“Mobilitza’t per la selva” és una campanya de reciclatge de mòbils que llança l’Institut Jane Goodall Espanya. Compta amb el recolzament de la pròpia Jane Goodall, primatòloga i conservacionista. La UPF s'afegeix a aquesta campanya i organitza una recollida de mòbils vells al vestíbul principal del PRBB entre el 14 de maig i el 15 de juny.

En la fabricació de telèfons mòbils, ordinadors i altres dispositius multimèdia es fa servir Coltan i Casiterita, dos minerals que s'extrauen de països pobres africans com Etiòpia i Congo. El seu gran valor econòmic provoca guerres i conflictes militars per la seva exportació i milers de persones hi treballen a les mines per la seva extracció en règim de semi-esclavitud. També provoquen la destrucció dels habitats de moltes espècies com els ximpanzés i goril·les, en greu perill  d'extinció per la caça furtiva i la desforestació.

La campanya “Mobilitza’t per la selva” vol ajudar a disminuir la demanda i generar recursos per a conservar aquests ecosistemes i per això proposa l’aprofitament dels minerals que tenen els aparells en desús. 

Més informació a http://www.mobilitzatperlaselva.org

 

Campaign of the UPF: Get mobilized for the jungle

"Get mobilized for the jungle" is a mobile phone recycling campaign launched by the Jane Goodall Institute Spain. It counts on the support of Jane Goodall, primatologist and conservationist. The UPF joins this campaign and organizes an old phones pickup at the ground floor reception of the PRBB between May 14th and June 15th.

Cassiterite and Coltan are used in the manufacture of mobile phones, computers and other multimedia devices. These minerals are extracted from poor African countries like Ethiopia and Congo. Its great economic value causes wars and military conflicts for the control of its exportation, and thousands of people work in mines for its extraction in semi-slavery regime. Its extraction also causes the destruction of habitats of many endangered species such as chimpanzees and gorillas as a result of mining and deforestation.

The campaign "Get mobilized for the jungle" wants to help reducing the demand and generate resources to conserve these ecosystems, and therefore proposes recycling the minerals of non-used devices.

More information at http://www.mobilitzatperlaselva.org

 

 

 

Tornar

Comentaris: