divendres 16 de novembre de 2018

Be Healthy @the_PRBB: Fruita fresca / Fresh fruit

Fruita fresca un cop al mes / Fresh fruit once a month

Portar una vida saludable està estretament relacionat amb una forma de vida que inclogui la pràctica habitual d'activitat física i una bona alimentació. 

Tot i que adoptar una vida saludable és una aposta personal, des del PRBB  també volem promocionar hàbits saludables en l'entorn de treball. L'organització de la Setmana Saludable en el mes d'abril va ser un primer pas per promoure l'activitat física. I ara, amb l'objectiu de promoure una alimentació saludable us oferirem fruita fresca.

A partir del proper dimecres 21 de novembre, un cop al mes trobareu a les taules dels vestíbuls de cada planta, fruita fresca de temporada

Us recordem, també, que des del mes de setembre podeu trobar a les màquines de vending de les plantes productes ecològics.

Be Healthy!

 

Be Healthy @the_PRBB: Fresh fruit

 

Leading a healthy life is closely related to a way of life that includes frequent physical activity and good nutrition.

Although adopting a healthy life is a personal commitment, from the PRBB we also want to promote healthy habits in the work environment. The organization of the Healthy Week in April was the first step, aimed at promoting physical activity. And now, with the aim of promoting a healthy diet, we will offer you fresh fruit!

As of next Wednesday, November 21, once a month you will find in the tables of the lobbies of each plant, fresh seasonal fruit.

We also remind you that from the month of September you can find organic products on the vending machines.

Tornar

Comentaris: