dimecres 18 de juliol de 2018

Aquest estiu evita accidents a la carretera. Condueix amb precaució! / This summer, prevent accidents on the road. Drive safely!

Campanya “La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!”

Aviat molts de nosaltres estarem de vacances i conduirem molt més que la resta de l’any. El nostre amic PREVI aprofita l’ocasió per recordar-nos que cal ser prudents al volant i que la seguretat a la carretera depèn de tots.

El nombre d’accidents mortals augmenta quasi un 25% en períodes de vacances, i la velocitat és una de les principals causes. Però n’hi ha d’altres, com la fatiga, les distraccions per culpa del mòbil o el mal funcionament de les llums del vehicle quan es viatja de nit.

Recorda, els millors aliats són els EPI’s de la conducció: el cinturó de seguretat, el casc o la cadireta infantil.

Aquestes vacances no t’arrisquis. Condueix amb precaució!

Seguretat vial és el tema de juliol de la campanya “La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!” endegada des de la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (CIPRL-PRBB).

 

This summer, prevent accidents on the road. Drive safely!

Soon, many of us will be on vacation and will drive much more than the rest of the year. Our friend PREVI takes the opportunity to remind us that we must be careful driving and that road safety depends on everyone.
The number of fatal accidents increases by almost 25% in holiday periods, and speed is one of the main causes. However, there are others, such as fatigue, distractions due to use the cell phone while driving or malfunction of the vehicle lights when traveling at night.

Remember, the best allies are the driving PPE's: the seat belt, the helmet or the children's chair.

These holidays do not take any risks. Drive safely!

Road Safety is July’s theme of the "Health & Safety is a matter of all. It starts with you!" campaign initiated by the Inter-institutional Commission on Prevention of Occupational Risks at the PRBB (CIPRL-PRBB).

Tornar

Comentaris: